Category: Adhyatma

उत्तरायण – कर्ण का आवडतो?

उत्तरायण – कर्ण का आवडतो?

उत्तरायण  ||  कर्ण का आवडतो ?  ||  महाभारत  ||  अध्यात्म  ||  मृत्युंजय  ||

 

महाभारतातील तुमचं आवडतं पात्र कोणतं हा प्रश्न विचारला तर त्यात कृष्ण आणि कर्ण ही दोन उत्तरे प्रामुख्याने मिळतात. त्यातल्या त्यात पुरुषांकडून कर्ण हे उत्तर मिळतं आणि स्त्री वर्गाकडून कृष्ण हे उत्तर मिळतं. तुम्हाला दुसरं पात्र आवडत असेल तरी ठीक आहे. त्यात वाईट वाटून घेण्याचं काही कारण नाही.

पण ज्यांना कर्ण हे महाभारतातील सर्वात उत्तम व्यक्तिमत्व वाटतं त्यांच्यापैकी बहुसंख्य मंडळींनी “मृत्युंजय” किंवा “राधेय” ही कादंबरी वाचलेली असते. म्हणजे,त्यांच्यावर त्या लेखनाचा,त्या लेखकाने ज्या पद्धतीने कर्ण मांडला आहे त्याचा प्रभाव जाणवतो. त्या कादंबरीच्या,म्हणजेच त्या लेखनाने त्यांच्यावर इतका प्रभाव झालेला असतो की त्यांना कर्ण हाच महाभारतातील महानायक वाटू लागतो. (खुलासा – तो महानायक नाहीये असं काही माझं म्हणणं नाहीये.) पण असं म्हंटलं जातं की महाभारतातील कुठलंच पात्र,कुठलीच व्यक्ति पुर्णपणे निष्पाप किंवा पुर्णपणे धर्मानुसरण करणारी नव्हती. प्रत्येकाची काळी-पांढरी बाजू होती,प्रत्येकात गुण-दोष होते. असं असतांनाही कर्ण उजवा वाटतो यामागे काय रहस्य असलं पाहिजे?हा केवळ लेखनाचा प्रभाव असेल की आणखी काही…?म्हणजे,तशी पात्रांची तुलना करायची नाहीये,पण राजकुमार हिराणी चा “संजू” बघितल्यानंतर संजय दत्त जर कोणाला आवडत असेल तर त्याचं श्रेय लेखक-दिग्दर्शकाला नक्कीच दिलं पाहिजे. असो!

मूळ विषय असा आहे की पुरूषांना (बर्‍याच) कर्ण का आवडतो?त्यामागचा शोध घेतला असतो खूप भारी कारण मिळालं!

कर्ण म्हणजे खरं तर राजपुत्र. पराक्रमी! धाडसी! त्यागवीर! दानशूर! वगैरे वगैरे. पण त्याला काय मिळालं?तर जन्मापासून अवहेलना… केवळ माणसांकडूनच नाही तरी नियतीने त्याची अवहेलना केली,उपेक्षा केली. त्याला कधीच न्याय मिळाला नाही. त्याच्या नशिबी फक्त भोग आले. अगदी जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत!

कर्ण एक चांगला मुलगा होता,चांगला पती होता,चांगला भाऊ होता,चांगला मित्र होता,चांगला शासक होता,चांगला योद्धा होता… सगळी कर्तव्ये प्राणपणाने निभावली असताना त्याच्यावर नेहमीच अन्याय झाला हे कर्णाबद्दल सर्वश्रूत आहे. म्हणजे,“मृत्युंजय” किंवा “राधेय” किंवा अन्य कादंबरीमधून हेच प्रतीत होत राहतं.

मी इतका चांगला मुलगा होतो,आई-बापाला सांभाळतो,त्यांच्यासाठी सर्व करतो तरी आई-बाप माझ्यापेक्षा इतर भावंडांवर जास्त प्रेम करतात. मी माझ्या भावंडांना इतकं सांभाळतो,आयुष्यभर त्यांच्यासाठी कमी केलं का,तरीही लेकाचे संपत्तीच्या वाटणीत जास्तीचा हिस्सा मागतात. मी ऑफिसमध्ये इतकं राबतो तरीही बॉस त्याला भाव देतात,पगारवाढ देत नाहीत. मी इतका चांगला मित्र आहे त्याचा तरीही त्याने मला अशी वागणूक का द्यावी. वगैरे वगैरे वगैरे…

प्रत्येक पुरुष स्वतःशी असा संवाद करत असतो. पुरुष हे स्वतःची दुखं,वेदना,भावना जे काही असेल ते उघडपणे व्यक्त करीत नाहीत असं म्हणतात. त्यांना नेहमी असं वाटत असतं की आपल्यावर काहीतरी अन्याय झालाय (वाटणे आणि असणे यात फरक),आपण सर्वांसाठी सर्वकाही करतो तरीही आपल्याला योग्य न्याय मिळत नाही. अशा प्रकारच्या भावना उरात दडपून ठेवणारा हा पुरुष जेंव्हा मृत्युंजय,राधेय किंवा कर्णबद्दल कुठे वाचतो-बघतो तेंव्हा त्याच्या भावनेचे-वेदनेचे बांध फुटतात आणि तो स्वतःला कर्णामध्ये पाहू लागतो. कर्णाची आणि आपली दुखे सारखीच आहेत असं त्याला वाटायला लागतं. अगदी द्रौपदी खरी तर माझीच होती,माझ्याच पराक्रमाला शोभून दिसणारी होती पण केवळ सुतपुत्र (आपल्याकडे पैसा,घर वगैरे नसल्याने एखाद्या मुलीने नाकारणे ही भावना) असल्याने तिने आपल्याला झिडकारलं ही भावनाही कर्ण आवडण्यासाठी पुरेशी असते.

असो! इतकी कारणीमीमांसा पुरेशी आहे की कर्ण हेच महाभारतातील सर्वोत्तम व्यक्तिमत्व आहे असं वाटायला.

खुलासा – लेखातून महारथी कर्णाला कुठेही कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला नाही. कर्ण हा महाभारतातील शूर योद्धा तर होताच शिवाय सर्वांपेक्षा सरस होता. लेखाचा उद्देश एवढाच की कुठलाही व्यक्ति पुस्तक वाचत असताना किंवा चित्रपट बघत असताना स्वतःला relate करत असतो. स्वतःला शोधत असतो. स्वतःशी संवाद साधायचा प्रयत्न करत असतो. यामधून समजण्यासारखी एक गोष्ट म्हणजे,लेखक आणि दिग्दर्शकात इतकी ताकद असते की तो एखाद्या व्यक्तीबद्दल,घटंनेबद्दल,प्रश्नाबद्दल जगाचा दृष्टीकोण बदलू शकतो. लेखन जर तितकं प्रभावी असेल तर त्यात जगाला दृष्टी देण्याची क्षमता असते. त्यामुळे लेखकाने (म्हणजे प्रभावी लेखकाने,माझ्या सरख्यांनी नाही) ते भान नेहमी जपायला हवं!

Abhishek Buchake   ||   @Late_Night1991

उत्तरायण

 

उत्तरायण

उत्तरायण

महाभारत  ||  मैत्री  ||  दुसरी बाजू  ||  सत्य आणि आभास  ||  कर्ण आणि दुर्योधन 
मित्र कर्ण, मीच तो दुर्योधन ज्याने तुला सर्वप्रथम आपलां मित्र बनवलं। तुझ्या कर्तुत्वाला पारखून तुला सिंहासन दिलं। ज्यावेळेस तू अस्पृश्य होतास, सुतपुत्र म्हणून हिनवला जात होतास तेंव्हा तुझ्यातील प्रखरता पाहूनच तुझ्या खांद्यावर मैत्रीचा हात ठेवला।

तुझा पराक्रम बघून तुझा वापर करून घेता येईल ह्या स्वार्थी भावनेनेच तुझ्यासाठी मैत्रीचा हात लवकर समोर केला। पण आपल्या मैत्रीतील ओलावा इतका होता की कधीच तुझा मत्सर केला नाही। एक योद्धा म्हणून तर तू हवाच होतास पण नंतर निर्माण झालेल्या मैत्रीच्या अनुबंधामुळे माझ्या 99 भवांपेक्षा तू अधिक जवळचा अन विश्वासू वाटत आलास!
हीच मैत्री अखेरच्या श्वासापर्यंत कायम राहील!

पण भीती वाटते! हेच की तुही पितामह किंवा गुरुवर्य प्रमाणे त्या पांडवांचाच हितचिंतक निघालास तर???

तर मग मी पुरता कोलमडून जाईन। मग कुठेतरी मला अश्वत्थामा या पराक्रमी अन निष्ठावंत सैनिकाची आठवण येईल। तुझ्या पराक्रमापेक्षा त्याची निष्ठा अधिक महत्वाची होती हे मला मृत्यूनंतर समजलं! पण मित्रांप्रति काय तो राग कर्ण!

तू तुझ्या प्राक्तनाचे भोग भोगलेस अन मी माझ्या! अजूनही आपण तितकेच गाढे मित्र आहोत! पुढच्या जन्मी जर हाच जन्म मिळाला तर पुन्हा तुझा मित्र व्हायला नक्कीच आवडेल!

जेष्ठ कुंतीपुत्र म्हणून तुला तुझा हक्क कधीच मिळाला नाही अन कौरवांचा मित्र म्हणूनही तुला सर्व स्वीकारू शकले नाहीत। तुला जिवंतपणीच अंतराळात भटकणाऱ्या अतृप्त आत्म्याचे भोग नशिबी आले। तुझा जन्म हा अपघात असला तरी तुझा मृत्यू हा साक्षात ईश्वरनियोजित होता। ह्या अनादी अनंत विश्वात एक जन्म तरी तुला असा भेटेल जेथे तुझ्या ह्या त्यागाचं अन पराक्रमाचं फलित तुला मिळेल। तू भूपती झालेलं मला बघायचं आहे। त्या जन्मातही तुझ्या मैत्रीचा आधार मला हवाच असेल। माझ्या स्वतःच्या पदरी कसलं पुण्य नसेलही, पण सूर्यपुत्रा, पूर्वजांकडून पुण्याचं जे दान मिळालं असेल तो संचय मी तुला अर्पण करेन!

अंधार होतोय… सगळं धूसर दिसू लागलंय… बहुदा जाण्याची वेळ आली असावी… काही प्रश्नांची उत्तरे हवी होती म्हणून मृत्यूनंतर ही भेट घडवली असेल… तू कौंतेय ? राधेय ? जेष्ठ पांडव ? सूर्यपुत्र ? महारथी कर्ण ? नाही… माझ्यासाठी तू फक्त मित्र!!!

टीप – माझ्या #उत्तरायण या येऊ पाहणार्‍या एका लेखनसंग्रहातील हा उतारा! मृत्यूपश्चात कर्ण आणि दुर्योधन यांच्यातील हा संवाद!

– अभिषेक बुचके

Harry Potter Characters are Like Mahabharata

गणपतीचे घर

गणपतीचे घर

मी जर तुम्हाला म्हणालो की मी गणपतीचे घर पाहुन आलोय तर तुमचा विश्वास बसेल का..? तुम्ही म्हणाल देवाच घर कोणी जिवंतपणी कसं बघु शकतं पण हो पण हे शक्य झाल कारण आम्ही आम्ही म्हणजे मी व माझे काही भाऊबंध गेल्या महिन्यात दि. १८-६-२०१७ मध्ये हमरापुर ता. पेण जि. रायगड या गावात गेलेलो खुप दिवसांपासुन त्याच रुटीन लाईफला मी कंटाळलो होतो शुक्रवारी मला माझ्या मामेभावाचा फोन आला म्हणाला आपल्याला रविवारी पेणला जायचे आहे मी त्याला जास्त काही विचारलं नाही कारण तीथे जाण्याचं कारण मला ठाऊक होतं ते तुम्हालाही कळेलच पुढे. मी एका पायावर तयार झालो. कारण शनिवार रविवार माझा सुट्टीचा दिवस होता आणी खुप दिवसांपासून बाहेर फिरायला गेलो नव्हतो तर हा चान्स मला सोडायचा नव्हता. शनिवारी बॅग भरली आणी दुपारच्या सुमारास मी मुंब्रात उतरलो कारण मला तिथुनच रविवारी सकाळी ट्रेनने हमरापुरला चायचे होते. त्याच कारण असं की माझ्या भावाला म्हणजेच (Lucky) आणी (Virus) सुरजला गणपतीची कार्य शाळा सुरु करायची होती तर त्यासाठीच आम्ही गणपती (Booking) करायला तेथे गेलो होतो.
सकाळी ठरल्याप्रमाणे ६:४५ ची दिवा हमरापुर गाडी पकडायची होती पण दिव्याला पोचता पोचता ७:३० वाजले गाडी हुकली आणी त्याला कारणीभूत मीच होतो मी उशिरा उठलो होतो पण त्यानंतरची ९:३० ची गाडी होती त्यादरम्यान आम्ही चहा नाश्ता उरकला आणी ९:३० च्या गाडीत बसलो. गाडीत आमची मस्ती मजाक चालुच होती. ती कोण थांबवणार कारण सगळेच आम्ही लहानपणीचे मित्र होतो तर मग काय विचारुच नका. नुकताच पाऊस सुरु झाल्यामुळे ओसाड जमिन हिरवागार दिसत होती कुठे नवीन लालसर तांबूस पालव्या फुटलेल्या, तर कुठे हिरवी गवतं झुलत होती. ट्रेनच्या खिडकीतून मस्त निसर्ग दिसत होतं. जवळपास १:३०-२ पर्यंत आम्ही हमरापुरला पोहचलो असेन डोक्यावर ऊन लई तापलेलं मध्ये मध्ये काळे ढग नुसती हुल देऊन जात होते.आम्ही स्टेशनवरुन गावात चार एक किलोमीटर चालत गेलो होतो कारण ज्या व्यक्तीकडुन आम्ही दरवर्षी गणपतींच्या मुर्त्या घ्यायचो त्याचं घर स्टेशनपासुन लांब होतं शिवाय खाजगी गाडीने तिथपर्यंत जाणे व्यर्थ होते कारण तीथल्या प्रत्येक घरात गणपतीच्या मुर्त्या बनवण्याचे काम चालु होतं आणी तेच बघत बघत आम्ही गेलो. तिथल्या प्रत्येक घरात एक उंदा कलाकार होता याची प्रचिती त्यांच्या सुबक व रेखीव मुर्त्या पाहिल्यावर होते. अगदी एक फुटापासुन ते ७-८ फुटापर्यंतच्या मुर्त्यापण तितक्याच रेखीव होत्या जितक्या लहान मुर्त्या होत्या. आम्ही जवळपास २-३ किलोमीटर तुडवला असेल तेथे दादर, दिवे, जोहे अशा छोट्या छोट्या गावात सगळ्यांकडे गणपतीच गणपती दिसत होते. कोणी सिंहासनावर तर कोणी मोरावर तर कोणी शंकराच्या खांद्यावर तर कोणी नंदीच्या चेह-यावर बसलेल्या अशा कित्येक प्रकारच्या मुर्त्या होत्या पण सगळ्यात जास्त चर्चा एकली ती बाहुबलीच्या गणपतीची हत्तीच्या तोंडावर उभे राहुन हत्तीने सोंडेत पकडलेल्या धनुष्यातुन तो बाण मारत होता एकदम हुबेहूब जसा त्या बाहुबली फिल्ममध्ये तो प्रभास त्या हत्तीवर ऊभा राहुन बाण मारत आहे तसाच.
खरच त्या कलाकाराला माझा मानाचा मुजरा कारण त्याने मुकुट, धनुष्यबाण,हत्तीची सोंड या सगळ्यांवर कोरीवकाम केले होते ती मुर्ती एवढी जिवंत वाटत होती की काही संदेहच नव्हता. आम्ही शेवटी एकदाचे त्या माणसाच्या घरात पोहोचलो घरुन कळले की तो बाजुच्याच गावात खाजगी कामासाठी गेलाय. तोपर्यंत आम्ही त्याच्या मुर्त्या बघण्याचं ठरवलं त्याच्या घराचं पुर्ण अंगण गणपतींच्या मुर्त्यांदी भरुन गेलेलं अंगणाला ताडपत्रीचे शेड केले होते एवढच नव्हे तर त्याचा माळा देखील मुर्त्यांनी भरलेला होता. आम्ही सा-या मुर्त्या डोळ्याखालुन घातल्या कारण आम्हाला ठराविक आणी आकर्षक मुर्त्या हव्या होत्या.
आमच्या पोटात भुकेने थैमान घातले होते पाण्याच्या बाटल्या पटापट संपत होत्या तो माणुस येईपर्यंत आम्ही जेवणासाठी छोटे हॉटेल बघत होतो शेवटी एका छोट्या धाब्यावर जेवणाची सोय झाली जेवण खुप चविष्ट व रुचकर होतं सगळ्यांनीच भुकेमुळे आडवा हात मारला. जेवण उरकल्यावर त्या माणसाकडे गेलो तेथे आवडले तेवढे जवळपास दिड-दोन फुटांचे ५० गणपती बुक केले.आनी स्टेशनवर यायला निघणार तेवढ्यात पावसाने हजेरी लावली. मग काय..? निघालो भिजत परत चार किलोमीटर चालायच म्हणजे जिवावर आलेलं पण पावसाची साथ होती तर ते अंतर एकदम किरकोळ वाटलं एकदाच स्टेशन गाठलं संध्याकाळची ५:३० ची ट्रेन होती. आम्ही तर ४:३० लाच पोचलो मग स्टेशनवरच भारत× पाक सामना पाहिला स्टेशनवर गर्दी कमी होती पण तरी सगळे त्या मोबाईलजवळ घोळका करुन बसले होते त्यातल्या त्यात त्यांचापण टाइमपास झाला. ५:३० ला ट्रेन आली गर्दी फार होती पण पनवेल नंतर बसायला जागा मिळाली. आणी संध्याकाळी ८:३०-९ पर्यंत घरी परतलो. खरच हमरापुर बद्दल बोलायचं झाल तर तिथले कलाकार जे परंपरागत त्यांची कला जोपासण्याचं काम सातत्याने करत आहे. तिथली लोक तिथलं धाब्यावरचं जेवण सारच फार अप्रतिम होतं. तिथल्या बोलक्या मुर्त्या माणसं खरच मनाला भावली माझी एक दिवसाची एक छोटीशी पिकनिक खुप उत्तम ठरली. किमान मुंबईतला थकवा तरी त्या छोट्या पिकनिकने दुर झाला. सलाम त्या सच्च्या कलाकारांना आणी सलाम त्या गणपतीच्या गावाला.
©निरंजन साळस्कर

दसरा शुभेच्छा!

दसरा शुभेच्छा!

आमच्या सर्व मित्र-मैत्रिणींना, थोरामोठ्यांना विजयादशमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!!!

कठीनात कठीण परिस्थितीत आनंदात राहणे हाच जीवन जगण्याचा सर्वोत्तम मार्ग असू शकतो. स्वतःवर विश्वास ठेवा अन चालत रहा. जगात स्व शिवाय दूसरा कोणाच मोलाचा साथीदार नसतो.

हा दसरा आपणा सर्वांस आनंदात जाणार आहे. दसर्‍याच्या हार्दिक शुभेच्छा!!!! जय देवी माता!!!

Harry Potter Characters are Like Mahabharata

Harry Potter Characters are Like Mahabharata

#The Hindu Epic Mahabharata and Harry Potter Characters have Similar Characters.

#Professor Dumbledore & God Shrikrushna  #Pottermore

#महाभारत अन हॅरी पॉटर मधील मिळतेजुळते कॅरक्टर!

आपल्यातील बर्‍याच जणांनी J.K. Rolling लिखित हॅरी पॉटर हा चित्रपट बघितला असेलच. अनेक लोक त्या चित्रपटाचे, कथेचे अन कथेतील पात्रांचे जबरदस्त चाहते आहेत. अनेकदा तर ते characters खरे आहेत की काय असाही भास अनेकांना होत असतो. हॅरी पॉटर कथेतील नवीन पुस्तक येणार असेल तर रात्र-रात्र जागून, लांबलचक लाइनमध्ये थांबून ते पुस्तक खरेदी करायचा अनेकांचा अट्टहास असतो. अर्थात, हे त्या पात्रांवरील प्रेम आहे. हॅरी पॉटर चित्रपटाने तर जगभरातील रसिकप्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं.

मीही हॅरी पॉटरचा असाच एक फॅन आहे. चित्रपटाचे सात पार्ट आहेत. अर्थात sequel म्हणतात त्याला. त्यातील प्रत्येक चित्रपट मी पन्नास-एक वेळा नक्कीच बघितला आहे. पहिल्या चित्रपटातील घटनेचा संबंध आणि रहस्य शेवटच्या भागात उलगडलं जातं त्यातच खरं लेखिकेचे श्रेय आहे. सातही भागांची गुंफण अशी आहे की संपूर्ण भाग बघितल्यावर प्रेक्षकाच्या लक्षात येतं की एकंदरीत काय घटना आहेत. ते जादुई जग, ते पात्र, त्या जागा, ते hogwarts school हे सगळं सत्य भासत असतं.

हॅरी पॉटर मधील प्रत्येक character ला परिपूर्ण असा अर्थ आहे. कोणातही character अपूर्ण किंवा विनाकारण नाही. प्रत्येकाची भूमिका आहे. त्यामुळेच हॅरी नायक असला तरी severus snape किंवा Albus Dumbledore हे पात्र जास्त भाव खाऊन जातात.

पण आपल्याला आठवतं का, की असेच characters आपण आधी कुठल्यातरी कथेत वगैरे ऐकले, वाचले आहेत???? Albus Dumbledore सारखा सर्वज्ञानी, सर्वपरिचित, सर्वशक्तिमान असा नायकापेक्षाही मोठी व्यक्तिरेखा असलेला… किंवा Severus Snape सारखा धूर्त, चलाख पण शेवटपर्यंत कोणाशी इमान आहे हे न समजू शकलेला… किंवा धाडसी नायक असूनही नेहमी द्विधा मनस्थितीत असलेला, सतत मार्गदर्शनाची गरज असलेला हॅरी…

मला तर यातील काही character हिंदू महाकाव्य महाभारतातील पात्रांप्रमाणे भासतात…. आपण एक-एक करून बघूयात… हॅरी पॉटर अन महाभारत यातील सम characters बद्धल….

**************

1 Albus Dumbledore Is Similar To God Shrikrishna….. Dumbledore हा आपल्या वासुदेव कृष्णसारखा????????

Albus Dumbledore कडे जरा लक्ष द्या. हे hogwarts school चे सध्याचे मुख्याध्यापक. जादुई दुनियेतील सर्वशक्तिमान मानला जाणारा जादूगर. याला सगळेच टरकून असतात. ह्यांना सगळ्यातील सगळं माहीत असतं. म्हणजे भूतकाळात घडलेल्या घटना माहीत असतात, वर्तमानावर सतत पकड असते, सर्वच समस्यांवर इलाज असतात, ज्ञान असतं आणि सगळं काही. हेच Albus Dumbledore किंवा Professor Dumbledore हॅरी पॉटरचे मुख्य मार्गदर्शक अन रक्षक असतात. त्यांचा हॅरी वर अन हॅरी चा त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास असतो. ते सगळ्या वाईट शक्तींच्या विरोधात लढणार्‍या संघटनेचे order of the phoenix चे संस्थापक अन सेनापती असतात. सर्वात महत्वाचं म्हणजे ते कितीही सत्याच्या बाजूने असले तरी त्यांचे मार्ग कूटनीतीचे असतात. त्यांना सर्वशक्तिमान बनायची प्रबळ इच्छा असते. असं त्यांचाच भाऊ Aberforth हॅरीला सांगतो. ताकत मिळवण्यासाठी ते अनेक उठाठेवी करत असतात. पण हे सगळं सत्याचा विजय व्हावा यासाठी त्यांचा प्रयत्न असतो. मी चांगला आहे आणि माझ्याकडे सर्वशक्ति असतील तर सगळ्यांवर मी नियंत्रण ठेऊ शकतो असा त्यांचा समज असतो. Severus Snape जेंव्हा त्यांच्याकडे मदतीला येतो (हॅरी जन्माच्या वेळेस) तेंव्हा ते Severus कडून एक वचन मागतात अन त्यांच्या मृत्यूपर्यंत ते Severus चा भल्यासाठी वापर करून घेतात. त्यांच्याकडे जगातील सर्वशक्तिमान अशी Elder Wand असते, जे त्यांच्या सर्वशक्तिमान असण्याचा पुरावा असते. त्यांना सर्वच क्षेत्रातील माहिती असते. एखाद्याला योग्यप्रमाणे मार्गदर्शन करणे हे तर त्यांचा विशेष गुण म्हणावा लागेल. Professor Dumbledore हे हॅरीला सतत मार्गदर्शन करत असतात अन सर्वप्रकारे (direct & indirect) मदत करत असतात अन गरज पडली तरच त्याची मदत करत असतात. काळ्या शक्तीचा अन Lord Voldemort चा नाश करणे अन सत्याची स्थापना करणे हेच त्यांचं उद्दीष्ट असतं. त्यासाठी वेळ पडली तर कुठल्याही मार्गाचा अवलंब करायची त्यांची तयारी असते. Professor Dumbledore असण्याचे काही फायदे आहेत असं म्हणत ते वेळ पडल्यावर बिनधास्त नियम तोडतात. चांगल्या ध्येयसाठी बंडखोरी हा त्यांचा स्वभावगुण. चेहर्‍यावर सतत मंद हास्य, नम्र अन विनोदी स्वभाव, गरज पडेल तेंव्हा कठोरपणा अन स्पष्टपणा ही त्यांच्या स्वभावाची वैशिष्टे.

^^^^

आता वळूयात वासुदेव कृष्णाकडे. भारतीय अध्यात्ममधील सर्वात लोकप्रिय देवता. चेहर्‍यावर मंद हास्य, सावळे रूप, खट्याळपणा पण सत्य बोलण्याची सवय. सर्वांना मोहक असं रूप. भगवान कृष्ण हे महाभारतातील सर्वात शक्तिमान पात्र आहे. वासुदेवाला काय घडलं, काय घडणार असं सगळं काही ज्ञात असतं. त्याच्या शक्ति अन युक्तिपुढे सगळेच हतबल असतात. अधर्म संपवून धर्माची स्थापना करणे हेच त्याच्या अवताराचं साध्य! सत्याची अन धर्माची स्थापना करण्यासाठी एखाद वेळेस छळ-कपट करणे किंवा धूर्तपणा हा त्याचा धर्ममार्ग! सत्याची स्थापना करताना कितीही बळी गेले तरी सत्य हेच अंतिम उद्दीष्ट एवढीच त्याची मनोकामना असते. सर्व पांडवांचा अर्थात सत्याचा सेनापतिच कृष्ण! अर्जुन अन इतर पांडवांना मार्गदर्शन अन त्यांचे रक्षण हे त्याचं कर्तव्य. त्याला लीलाधार म्हणतात हे त्याच्या लीला बघूनच! त्याच्याकडे सर्वशक्तिमान असं शस्त्र असतं, सुदर्शन चक्र, म्हणूनच तो चक्रधर…. वासुदेवाला महाभारताचा अन कुरुक्षेत्र युद्धाचा परिणाम माहीत असतांनाही अखेरच्या धर्माच्या होणार्‍या स्थापनेसाठी त्याला सर्व पार पाडावे लागते… अर्जुन अन पांडवांचा त्याच्यावर पुर्णपणे विश्वास असतो आणि विरोधकांना त्याची भीती असते. अनेकांचा वाढ करताना त्याने वापरलेली कूटनीती ही आड्मार्गाने सत्यच्या स्थापनेचाच मार्ग असतो. सर्व क्षेत्रातील ज्ञान अन प्रत्येक क्षणाची माहिती. विरोधकांचे कच्चे दुवे माहीत असणे. कर्ण हा महारथी अन प्रतिपक्षातील असल्याने त्याचा धूर्तपणे वापर करून घेणारा वासुदेव हा चतुर होता. सत्यच्या वाटेत कोणीही येणार असेल तर त्याला बाजूला करणे, शासन करणे हाच त्याचा धर्म होता.

दुर्गेची नऊ रुपे

दुर्गेची नऊ रुपे

{{ COPY }}

अध्यात्म  ||  देव-धर्म  || माहिती

दुर्गेची  नऊ रुपे – ५ – स्कंदमाता

दुर्गेचे पाचवे रूप ‘स्कंदमाता’ या नावाने ओळखले जाते. नवरात्रीच्या पाचव्या दिवशी देवीची पूजा केली जाते. या दिवशी साधकाचे मन ‘विशुद्ध’ चक्रात स्थिर झालेले असते. भगवान स्कंद लहानपणी या देवीच्या काखेत बसले होते. भगवान स्कंद ‘कुमार कार्तिकेय’ नावानेही ओळखले जातात. ते देवासूर संग्रामात देवतांचे सेनापती बनले होते. पुराणात त्यांना कुमार आणि शक्ती म्हणून त्यांचा महिमा वर्णन केलेला आहे. भगवान स्कंदची आई असल्यामुळे दुर्गाच्या या रूपाला स्कंदमाता म्हणून ओळखले जाते.

स्कंदमाता चारभुजाधारी आहे. तिच्या उजव्या बाजूकडील खालील भुजा, जी वर उचललेली आहे, त्या हातात कमळाचे फूल आहे. डावीकडील वरच्या हातात वरमुद्रा तसेच खालील भुजा वरच्या बाजुला उचललेली आहे त्यामध्ये कमळाचे फूल घेतलेले आहे. या देवीचा रंग पूर्णत: शुभ्र आहे. ही देवी कमळाच्या आसनावर विराजमान असते. यामुळे या देवीला पद्मासना असेही म्हटले जाते. तिचे वाहन सिंह आहे.

नवरात्रीतील पाचव्या दिवसाचे शास्त्रात विशेष महत्त्व सांगितले आहे. यावेळी चक्रात स्थिर झालेल्या साधकांची चित्तवृत्ती लोप पावते. सर्व बंधनातून साधकाचे मन मुक्त होऊन पदमासना स्कंदमातेच्या रूपात तल्लीन होते. यादरम्यान साधकाला पूर्ण सावधगिरीने उपासना करणे आवश्यक आहे. सर्वतोपरी एकाग्र होऊन साधनेच्या मार्गावर जायला पाहिजे. स्कंदमातेच्या उपासनेने भक्ताची इच्छा पूर्ण होते. मृत्यूलोकातच त्याला परम शांती आणि सुखाचा अनुभव मिळतो. त्याच्यासाठी मोक्षाचा मार्ग सोपा होतो. स्कंदमातेच्या उपासनेने भगवान स्कंदाची उपासनाही सफल होते. सूर्यमंडळाची अधिष्ठात्री देवी असल्यामुळे तिच्या भक्ताला अलौकीक तेज प्राप्त होते. आपण एकाग्र मनाने पवित्र होवून मातेला शरण येण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. या भवसागरात दु:खापासून मुक्ती मिळवून मोक्षाचा मार्ग सुलभ करण्यासाठी यापेक्षा चांगला पर्याय दुसरा नाही.

संग्रहीत माहिती 

रामरक्षेच्या एका श्लोकाबद्दल…

रामरक्षेच्या एका श्लोकाबद्दल…

{{ COPY  }}

#रामरक्षा  #RamRaksha  #Scientific_अध्यात्म

रामरक्षेच्या एका श्लोकाबद्दल…

रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रामेशं भजे ।

रामेणाभिहतो निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः ।

रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो$सम्यहम् ।

रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ।।

या श्लोकात राम या नामाच्या सगळ्या विभक्ती आल्या आहेत. रामो=रामः(प्रथमा) रामं(द्वितीया), रामेण(तृतीया), रामाय(चतुर्थी), रामान्नास्ति=रामात् (पंचमी)रामस्य(षष्ठी), रामे(सप्तमी),भो राम(संबोधन).

ह्या श्लोकात रकाराची पुनरावृत्ती असल्याने गर्भारपणात हा श्लोक म्हणल्याने जन्माला येणारे बाळ बोबडे (किंवा जीभ जड असलेले) होत नाही.

#रामरक्षा: आरोग्यरक्षक कवच!!!

एक वेगळा पैलू तुमच्यासमोर मांडत आहे. श्रीरामरक्षा स्तोत्र हे आजही कित्येक घरांमध्ये तिन्हीसांजेला आवर्जून म्हटले जाते. आजारी व्यक्ती वा शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर त्या रुग्णाला रामरक्षा ऐकवली जाते. रामरक्षाच का? असे काय रहस्य या मंत्रात दडले आहे?

#रामनामकवच:

शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः ॥४॥

कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुती ।

घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः ॥५॥

जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवंदितः ।

स्कंधौ दिव्यायुधः पातुभुजौ भग्नेशकार्मुकः ॥६॥

करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित्‌ ।

मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः ॥७॥

सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः ।

उरू रघूत्तमः पातु रक्षःकुलविनाशकृत्‌ ॥८॥

जानुनी सेतुकृत्पातु जंघे दशमुखान्तकः ।

पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः ॥९॥

असे कवच या स्तोत्रात आलेले आहे. कवच म्हणजे आपल्या प्रत्येक अवयवाचे रक्षण करण्यासाठी मंत्र धारण करणे!! थोडक्यात; आपले संपूर्ण शरीरच रामनामाने अभिमंत्रित करणे.

पातालभूतलव्योम चारिणश्छद्मचारिणः ।

न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ॥ ११ ॥

म्हणजे, पाताळ, भूमी आणि आकाश या तिन्ही लोकांत संचार करणारे, छद्मचारिणः म्हणजे खोटे सोंग घेणारे असे (राक्षस) रामनामाने रक्षिलेल्या लोकांकडे नजर वर उचलून पण पाहू शकत नाहीत!!

आता, थोडं थांबा….’छद्मचारिणः’ हा शब्द पुन्हा वाचा. काही आठवलं? विज्ञान शिकत असताना ‘pseudopodium’ हा शब्द आपण शिकलेला असतो. अमिबासारखे जीव हे pseudopodium म्हणजे छद्मपाद म्हणून ओळखले जातात!! थोडक्यात; इथे ‘राक्षस’ हे अलिफ-लैला सारखे शिंगं वगैरे असलेले राक्षस नसून सूक्ष्मजीव आहेत. आयुर्वेदात विशेषतः सुश्रुत संहितेत कृमी, राक्षस असे शब्द अनेक ठिकाणी सूक्ष्मजीवांसाठी वापरण्यात आलेले आहेत.

आजवर वैद्यकीय उपचार करत असताना; अनेक वेळेला रामरक्षेचा लाभ झालेला ऐकण्यात आहे. यामागील कारण शोधता-शोधता ही गोष्ट हाती लागली.

#महत्वाची सूचना – ही माहिती संपादित व संकलित आहे. ही मान्यताही असू शकते. मनाला पटणारी आहे म्हणून आपल्या वाचकांसाठी उपलब्ध करून देत आहोत. लेखक कोण आहे माहीत नाही. नाव समजल्यास अवश्य उल्लेख करू.

पितृपक्ष

पुत्र असावा ऐसा

पुत्र असावा ऐसा

संतान के रूप में कौन आता है???  #Who’s your chindren?  #कर्म और फलप्राप्ती

पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में
माता-पिता,
भाई बहिन,
पति-पत्नि,
प्रेमिका,
मित्र-शत्रु,
सगे-सम्बंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते है, सब मिलते है ।
क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है, या इनसे कुछ लेना होता है ।
.
वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई #पूर्वजन्म का ‘सम्बन्धी’ ही आकर जन्म लेता है ।
.
जिसे #शास्त्रों में चार प्रकार का बताया गया है :-
.
#ऋणानुबन्ध :-
पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धननष्ट किया हो, तो वो आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका हिसाब पूरा ना हो ।

Ashtawakra Gita: Adhyatm Vigyan Ka Anupam Granth
#शत्रु पुत्र :-
पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिये आपके घर में संतान बनकर आयेगा और बड़ा होने पर माता-पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिन्दगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा । हमेशा कड़वा बोल कर उनकी बेइज्जती करेगा व उन्हें दुःखी रख कर खुश होगा ।

#उदासीन पुत्र :-
इस प्रकार की ‘सन्तान’, ना तो माता-पिता की सेवा करती है, और ना ही कोई सुख देती है और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है । विवाह होने पर यह माता-पिता से अलग हो जाते हैं ।

PITRA DOSH – MATRA DOSH : KAARAN AUR NIVAARAN
#सेवक पुत्र :-
पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है, तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिये, आपकी सेवा करने के लिये पुत्र बन कर आता है । जो बोया है, वही तो काटोगे, अपने माँ-बाप की सेवा की है, तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी । वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास ना होगा ।
.
आप यह ना समझें कि यह सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती है । इन चार प्रकार में कोई सा भी जीव आ सकता है ।
.
जैसे आपने किसी गाय कि निःस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है ।
.
यदि आपने गाय को स्वार्थ वश पालकर उसको दूध देना बन्द करने के पश्चात घर से निकाल दिया हो तो वह ऋणानुबन्ध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी
. ShubhBhakti Gold Plated Pitra Dosh Nivaran Yantra
यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आयेगा ।
.
“इसलिये जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करें ।”
. It’s Okay to Fail My Son
क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे, उसे वह आपको इस जन्म या अगले जन्म में, सौ गुना करके देगी ।
.
यदि आपने किसी को एक रूपया दिया है, तो समझो आपके खाते में सौ रूपये जमा हो गये है।
.
यदि आपने किसी का एक रूपया छीना है, तो समझो आपकी जमा राशि से सौ रूपये निकल गये।
.
ज़रा सोचे, आप “कौन सा धन” साथ लेकर आये थे, और कितना साथ ले कर जाओगे ?
.
जो चले गये, वो कितना सोना-चाँदी साथ ले गये ?
मरने पर जो सोना-चाँदी, धन-दौलत, बैंक में पड़ा रह गया, समझो वो व्यर्थ ही कमाया ?
.  The Secret of God’s Son  Usha Narayanan
औलाद अगर अच्छी और लायक है, तो उसके लिये कुछ भी छोड़ कर जाने की जरुरत नहीं, खुद ही खा-कमा लेगा, और अगर बिगड़ी और नालायक औलाद है, तो उसके लिए जितना मर्ज़ी धन छोड़ कर जाओ, वह चंद दिनों में सब बरबाद कर के ही चैन लेगा ।
.
मैं, मेरा-तेरा, सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना है, साथ सिर्फ अर्जन किया हुआ पुण्य कर्म ही साथ जाना है.

सूचना – ये सब मान्यताए है| इसका अबतक कोई वैज्ञानिक आधार नही है| ये सिर्फ आपके दुसरो के प्रती अच्छा बर्ताव के लिए है|

स्रोत – WhatsApp

पितृपक्ष

पितृपक्ष

{{ COPY }}

Source – पितर याबद्दल माहिती घेत असताना विविध बाजूंनी ही माहिती संकलित केली.

पूर्वजांप्रती कृतज्ञता ही जागतिक भावना —

= भारतात – महाराष्ट्रात #पितृपंधरवडा होतो #सर्वपित्री_अमावस्या तसा कर्नाटकात #म्हाळ किंवा #म्हाळवस, तामिळनाडुत #आदि_अमावसायी, केरलमध्ये #करिकडा_वावुबली अशा सणांद्वारे पूर्वजांना आदरांजली वाहातात.

= नेपाळमध्ये ऑगस्ट – सप्टेंबरच्या दरम्यान #गायजात्रा म्हणजे गावभर गाय फिरवून गोदानाद्वारे पूर्वजांचे ऋण फेडले असे मानतात

= लाओस, थायलँडमध् #येउल्लंबन म्हणतात. तेथील #महायान आणि #थेरवादी बौद्ध लोक तो पाळतात.

Ashtawakra Gita: Adhyatm Vigyan Ka Anupam Granth

=> कंबोडीयात #प्रचुम बेंडा हा दिवस त्यासाठी पाळतात. खेमर कालगणनेतील दहाव्या महिन्यातला पाचवा दिवस यासाठी निवडला आहे. या दिवशी सर्व लोक संध्याकाळी बुद्धविहीरात जमतात. येताना भात, मासळी घेऊन येतात. पूर्वजांच्या नावे लिहीलेली निमंत्रणे त्यांचा नावाचा पुकारा करून आगीत जाळतात. त्यावर आपण आणलेला भात घालतात, मासळी घालतात.

=> कोरीयात #यालाचसेवालाल म्हणतात. चार पिढ्यांपर्यंतचे मृतात्मे वंशाशी जोडलेले असतात असे मानतात विशिष्ठ वाणाचा भाताचा पिंड करून वाहातात त्याला सोंग पियॉन असे नाव आहे. येथे फक्त पुरूषच हे कार्य करतात.

=> मलेशियामध्ये #माह_मेरी जमातीचे लोकअरी #मोयांग नावाने हे कार्य करतात.

=> विएतनाम मध्येथान #मिन्ह या नावाने पितरांना आठवण्याचे दिवस घातले जातात.

=> चीनमध्ये गेल्या २५०० वर्षांपासून #क्विंग मिन्ह नावाने हे दिवस साजरे करतात. तेथे हे दिवस एप्रिलच्या पहिल्या पंधरवड्यात येतात. त्या काळात तेथे पाऊस असतो, सुगी असते.

PITRA DOSH – MATRA DOSH : KAARAN AUR NIVAARAN

=> जपानमध्ये पर्वेकडील भागात जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात तर पश्चिमेकडील भागात ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात तीन दिवस यासाठी देतात. या दिवसांना #ओबोन_ओमात्सुरी म्हणतात. पूर्वजांसाठी आकाश कंदिल लावतात. दिवे पाण्यात सोडतात, तिसर्‍या दिवशी तीरो नागाशी – विशेष अन्नपदार्थ करतात.

=> इंग्लंडमध्ये ही पद्धत १५३६ पासून सुरू झाली. या काळात पूर्वजांच्या थडग्यांची डागडूजी करतात. त्यावर आरास करतात.

=> जर्मनीत एर्नटं डांक फेस्ट हा कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा सण असतो.

ShubhBhakti Gold Plated Pitra Dosh Nivaran Yantra

=> रोममध्ये #लेम्युलारिया हा तत्सम सण आहे.

=> मादागास्कर बेटांमध्ये दर सात वर्षांनी पूर्वजांची प्रेते उकरून त्यांचे कपडे बदलतात.

=> हैती देशात वुडू धर्मीय लोक पूर्वजांचे स्मरण करतात त्या दिवसांचे नाव आहे – जोर दे औक्स. आपल्या पूर्वजांचे मृतात्मे मानव आणि देव यांच्यात संवाद सांधण्याचे काम करतात असे ते मानतात

=> मेक्सिकोमध्ये ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात – दिआ द ला मुरतोस– हा कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा सण आहे.

=> अमेरिकेत युरोपीय वंशजांसाठीमे मधला शेवटचा सोमवार मनवतात तर सप्टेंबरमधला शेवटचा रविवार आदिनिवासी अमेरिकी पूर्वजांसाठी.

=> ऑल सोल्स डेनावाने अनेक देशांमध्ये पूर्वजांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली जाते.

Ashtawakra Gita: Adhyatm Vigyan Ka Anupam Granth

याशिवायही अनेक देशांमध्ये, लोकसमूहांमध्ये ‘पितरं घालण्याच्या’ पद्धती असू शकतील. बहुतेक सर्व सभ्यतांमध्ये पूर्वजांची आठवण करण्याची प्रथा आहे. त्यात रूढ असलेल्या कृती वेगवेगळ्या आहेत असे दिसते. ते ते स्थानिक लोक त्या त्या कृती त्या त्या दिवसात केल्या नाहीत किंवा त्यांना जमले नाही तर हळहळत असतील, पाप लागले असे म्हणत असतील. जगभर रूढी वेगवेगळ्या आहेत त्यामुळे त्या न केल्याबद्दल – पाप – लागायचेच असेल तर सगळ्यांनाच पाप लागणार कारण कोणीच जगातल्या सर्वच्या सर्व रुढी पाळत नाहीत. रुढी कालानुसार बदलतात पण आपल्या जन्माला कारण असणार्‍यांबद्दल कृतज्ञ राहाण्याची भावना मात्र सर्वांच्यात शाबूत दिसते. –

अधिक माहितीसाठी पहा.

http://epaper.eprabhat.net/337780/Rupgandh/Rupagandh#page/9/1.    

आमची भूमिका – श्राद्ध वगैरे संकल्पना लुटायला निर्माण केल्या असा भंपक आरोप करणाऱ्यांनी वरील माहिती लक्षात घ्यावी. सर्व संस्कृतीत असे पायंडे पाडले आहेत… समाजाने ते स्वतःच्या विवेकानुसार पाळावेत किंवा सोडून द्यावेत…

अरविंद जगताप यांचे पत्र…

error: Content is protected !!