Category: Books

अमृतवेल – वि. स. खांडेकर

अमृतवेल – वि. स. खांडेकर

पुस्तकप्रेमी   ||  पुस्तक समालोचन   ||  वाचन  ||  प्रीती आणि वासना

बर्‍याच महिन्यांनी काहीतरी वाचून पूर्ण झालं. सहा महिन्यांपासून वि. स. खांडेकर यांचं “अमृतवेल” डोक्याशी पडून होतं. वाचायला सुरुवातही केली होती पण फार कंटाळवाण वाटलं. लिहिताना मन अस्थिर असलं तर एकवेळ चालू शकतं पण वाचन करताना मन मोकळंच हवं. एखाद्या पाण्याच्या टाकीप्रमाणे मानसाच्या मनाचीही पुर्णपणे भरून जाण्याची क्षमता असते. जर मन चित्रविचित्र भावनांनी भारलेलं असेल आणि मेंदू तर्‍हेतर्‍हेच्या विचारांनी घेरलेला असेल तर त्याची Intake ची क्षमता संपते. अजून काही नवीन घ्यावं अशी इच्छाच होत नाही. घेण्याचा (म्हणजे वाचनातून विचार वगैरे) प्रयत्न केला तरी Overflow होत असतो. त्यापेक्षा थोडासा रीतेपणा येण्याची वाट बघावी.

खांडेकर यांचं “ययाती” आधी वाचलेलं होतं. तेही सरासरी आवडलं. ते सुमार होतं असं नाही पण, आवड असते प्रत्येकाची. खांडेकर यांच्या लिखाणात नात्यांची गुंतागुंत आणि त्यातून आयुष्याचा मंच चित्रित करण्याचा प्रयत्न असतो. याशिवाय मानवी मन किती चंचल आणि क्लिष्ट आहे हेही त्यातून प्रतीत होत असतं.

अमृतवेल हा एक नीरस वाटणारा प्रवास वाटतो. त्यात सर्वच प्रवासी अतिशय निराशाग्रस्त आणि जीवनाला विटलेले वाटतात. त्यातील जी मुख्य पात्र आहेत त्यांनी “आत्महत्या” ही एक सुखद निवड किंबहुना पळवाट शोधलेली असते. मृत्यू हा किती जवळचा आहे प्रत्येकासाठी याचे संदर्भ वारंवार येत असतात. माणसाला दुखं सहन करण्याची शक्ति नकोच असते. उलट दुखाला कुरवाळत बसून स्वतःच्या अंताची वाट बघण्यातच स्वारस्य वाटू लागतं. पण ते काही काळपुरताच. रात्रीचा अंधारमय प्रहर संपून दिवसाचा प्रसन्न प्रकाश येईपर्यंत ते मळभ तसच राहतं. मानवी मनाला मनोरंजन हवं असतं. काहीतरी नवीन हवं असतं. कधी खेळायचा तर कधी चघळायला! कितीही मोठं दुखं असलं तरी ते काळाच्या ओघात विसरता येतं, त्यासाठी नवीन दुखाची वेदना हवी किंवा प्रेमाची फुंकर घालणारं कोणीतरी सोबती हवा असतो. माणसं चांगली किंवा वाईट आहेत हे आपला त्याच्याकडे बघायच्या दृष्टीकोणावरून ठरतं. एखाद्या प्रती असलेलं ग्राह्य मत हेच त्याची प्रतिमा ठरवतं. पण ती व्यक्ति दुसर्‍या कोणासाठी तशीच असेल असं नाही. माणसागणिक माणसाची प्रतिमा बदलत जाते. याच सर्व मानवी जीवनाचा अविभाज्य घटक असलेल्या गुंतागुंतीचा “अमृतवेल” मध्ये धांडोळा घेतला आहे. येथे अमृतवेल या नावाला बराच अर्थ आहे. एक चित्र आहे त्याला अमृतवेल म्हंटलं आहे. त्यात प्रीतीचा सुगंधही आहे आणि वासनेचा मुर्छित करणारा उग्र दर्पही आहे. आकाशाकडे झेपावणेही आहे आणि पुन्हा जमिनीकडे झुकणेही आहे.

अमृतवेल वाचत असताना ययाती मधील पात्र मध्ये-मध्ये डोकावत होते असं वाटतं. पण ययाती, यती आणि कच्छ तीनही एकाच देवदत्तमध्ये सामावले आहेत अशीही जाणीव होते. ययातीमध्ये मानवी जीवनाचं जे भेसूर वर्णन आहे तेच अमृतवेलमध्येही आहे. प्रेम, प्रीती, वासना, प्रतिशोध, द्वेष, माया, भक्ति या भावनांच्या विविध रंगांनी हे चित्र रेखाटलं आहे. दुसरं म्हणजे, अमृतवेल वाचत असताना ‘साहेब, बिवी और गॅंगस्टार’ या चित्रपटातील काही संदर्भ डोळ्यासमोर आल्याखेरीज राहत नाहीत. मोह संपत्तीचा कितीही असला तरी मायेच्या तराजूत त्याला किम्मत नसते. नंदा, वसू, देवदत्त ही तीन प्रमुख पात्र एकाच जहाजात बसून प्रवास करत असतात. पण हे त्रिकुट परस्परांच्या प्रती किती वेगवेगळे दृष्टीकोण ठेऊन असतात हे वाचकाला टप्प्याटप्प्याने उलगडत जातं. सोबत्यांप्रती मतं बनवताना केवळ डोळ्याला दिसतं ते यावर विश्वास ठेवला तरी नात्यांत दरी वाढत जाते. त्यासाठी मनाची कवाडे उघडी ठेवावी लागतात अन मायेच्या संवादांनी जाणिवेच्या कक्षा रुंद कराव्या लागतात.

पूर्वार्धात कथानक अत्यंत रटाळ वाटतं. काही घटना, नाट्य घडतच नाही. नंदा या पात्राची पार्श्वभूमी आणि मनोस्थिती ठळक करण्यासाठी बराच अवधि जातो. तिथे जीवनाचं तत्वज्ञान आणि वास्तव वगैरे समजावून सांगण्यात संथपणा आला आहे. पूर्वार्ध त्यामुळेच कदाचित कंटाळवाणा वाटतो. पण नंदाच्या आयुष्यात वसू-देवदत्त हे जोडपं आणि त्यांची मुलगी मधुरा येतात तेंव्हा कथेत जिवंतपणा येऊ लागतो. पण रस्ता कितीही सुरेख असला तरी गाडीचा वेग न वाढवल्याने प्रवासात वेगळेपण येत नाही. सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत संथपणा कथेला ‘कधी एकदा संपते’ या अधीरतेवर नेऊन सोडतो. तेथे लेखकाने वापरलेली वचने, उदाहरणे आणि अलंकारिक भाषा यामुळेच कदाचित वाचक (किमान मी) खिळून बसतो. पुढे काय होणार याची उत्कंठा तर असतेच आणि साजेसे ट्विस्ट सुद्धा आहेत पण एकत्रित परिणामकारकता येत नाही. पण उत्तरार्ध आणि शेवट चांगला झाला आहे. कथेत जी परिस्थिती उभी आणि लेखक ती ज्या कोनातून दाखवतो ते वाचण्यासारखं आहे.

जेंव्हा मानसाच्या आयुष्यात जगण्यासाठी निमित्त राहत नाही तेंव्हा तो मृत्युची वाट बघत बसतो. जेंव्हा दुखं मनातच ठसठसत राहतं तेंव्हा त्याचे प्रतिध्वनी सतत उमटत राहतात. पण जगण्याला उमेद मिळते, कारण मिळतं तेंव्हा मात्र साचलेली नकारात्मकता उफाळून येते अन सकारात्मकतेतं परावर्तीत होते. अमृतवेल तेच सांगते!

अभिषेक बुचके  ||  @Late_Night1991

वाचा भयकथा खालील लिंकवर

https://marathi.pratilipi.com/story/%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%B2-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0-m4gdjtXUO2YX 

 

The Chosen One

The Chosen One

    The Chosen One

Author -Manali Gharat

मनाली घरात यांचं “The Chosen One” हे पुस्तक वाचण्यात आलं. खरं तर इंग्रजी पुस्तक फार वाचत (वाचवत) नाहीत. म्हणजे, Harry Potter नंतर कुठलेच इंग्रजी पुस्तकं वाचले नाहीत. पण या पुस्तकाचं नाव “The Chosen One” असं असल्याने आणि Harry Potter सुद्धा The Chosen One असल्याने हे पुस्तक वाचवसं वाटलं.

पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावरून पुस्तकात नेमकं काय असेल याचे संदर्भ लागत नाहीत. पण नाव The Chosen One आहे म्हणजे काहीतरी गूढ असेल वाटतं. पुस्तकाच्या Contents मध्ये एकूण 13 chapter दिसतात. त्यावरून असं वाटतं की पुस्तकात विविध कथा असतील, कथासंग्रह असेल. त्यातील पहिला Chapter ‘The Father’ वाचायला सुरुवात केली. आई-वडील-मुलगा अशा त्रिकोणी परिवाराची कथा सुरू होते. पात्रांची ओळख होते. लागलीच दूसरा Chapter वाचायला सुरुवात केली आणि समजलं की पहिल्या भागातील कथाच पुढे सरकत आहे. एकंदरीत कादंबरी आहे हे समजलं. कादंबरी वाचताना एक असतं, एकदा पात्रांच्या आयुष्यात शिरकाव केला, त्यांची गोष्ट वाचायला सुरुवात केली, त्यांची सुख-दुखे समजायला सुरवात केली की शेवट होईपर्यंत थांबावं वाटत नाही. त्यासाठी लिखाण दर्जेदार हवं आणि कथेला गती हवी. येथे दोनहिची सांगड उत्तमरीत्या घातली. योग्य गतीने पुढे जाणारी कथा आणि आणि त्याची मांडणी छान आहे. कुठेही रटाळपणा नाही किंवा कथा थांबल्यासारखी वाटत नाही. अय्यर कुटुंबाची कथा वाचकाला पुढे घेऊन जात असते. कथेत Twist & Turn येत राहिल्याने पुढे काय होणार? हा प्रश्न वाचकाला सतत पडत असतो. एक एक करत एकूण 13 chapter संपतात आणि उलगडतो तो “The Chosen One” याचा अर्थ! शेवटाला जो जर्क आहे तो स्तब्ध करणारा आहे. वाचकाच्या डोक्यात नसलेला शेवट जेंव्हा येतो तिथे लेखक/लेखिकेचं लिखाण जिंकलेलं असतं. लेखिकेला कदाचित शेवट आधी सुचलेला असावा असं वाटतं आणि त्याच्या अवतीभोवती कथा विणली आहे असं वाटतं.

कथा आहे अय्यर कुटुंबाची आणि त्या कुटुंबातील सदस्य आदित्य हा या कथेचा ‘नायक’ आहे. कथेबद्दल फार सांगणं उचित होणार नाही, त्यामुळे पुस्तक वाचतानाच ते पदर उलगडत गेले तर वाचनातील मजा टिकून राहील.

तरुणपणी अनेकांच्या आकांक्षा असतात, स्वप्नं असतात. ती स्वप्नं त्याचा अवकाश हा वास्तविकतेच्या पल्याड स्वतंत्र अस्तित्व राखून असतो. कल्पनेत असलेलं ते विश्व साकार करण्यात तरुणपण खर्ची पडत असतं. ज्याला ते साकार करता येतं तो यशस्वी म्हणवला जातो आणि ज्याला ते मिळवता येत नाही तो आयुष्यभर स्वप्नांच्या जगात हरवलेला असतो. बर्‍याचदा ती स्वप्न आपल्या वंशजाने, अपत्याने पूर्ण करावी असा त्याचा अट्टहास असतो. पण तरुणपनीच वास्तविक जीवनातील तीव्र स्फोटांची धग जर त्या स्वप्नाच्या विश्वाला बसत असेल तर माणूस हतबल होतो आणि कधीकधी त्यातून वेगळीच प्रतिक्रिया बाहेर पडते. आदित्यच्या जीवनातही अशा काही घटना एकामागून एक घडत जातात ज्याचा त्याच्या मनावर खोल परिणाम होत असतो. आपल्याच प्रियजनांनी केलेले आघात मनावर दडपण निर्माण करतात आणि आदित्य नैराश्येच्या, एकटेपणाच्या आणि अविश्वाच्या कोशात गुंफला जातो. तेथेच खरं व्यक्तिमत्व आकार घेत असतं. कथेत अशा काही प्रभावी घटना आहेत ज्यामुळे तीव्रता जाणवते. कथेत “नातं” आणि “नातेवाईक” याला वेगळ्या दृष्टीकोणातून दाखवलं आहे. ते थोडंसं गडद वाटत असलं तरी आजच्या काळात ती शक्यता नाकारताही येत नाही. रुंद होत जाणार्‍या अंधार्‍या गुहेतून बाहेर पडल्यावर अचानक लख्खं प्रकाश दिसावा तसं 11-12 chapter मधून दाटलेल्या अंधाराचा शेवट 13 chapter मध्ये होतो.

कथेचा विषय आणि मांडणी चांगली आहे. हळूहळू वाढत जाणारी उत्कंठा हीसुद्धा चांगली आहे. पण कथा अजून वाढावली असती तर शेवटाला जो जर्क बसतो तो आणखीन हेलावून सोडणारा असता. बाकी गोळाबेरीज केली तर नक्की वाचावं असंच पुस्तक आहे. एक नमूद करण्यासारखं म्हणजे, या कथानकावर एक web series येऊ शकते. शेवटून सुरुवात केली तर अफलातून होईल. कारण दृश्य माध्यमात जर हा विषय बघायला मिळाला तर आदित्य, सिया, गौरव, अप्पा वगैरे पात्र उभी करायला, ती बघायला भारी वाटेल. शिवाय scene detailing & description यामधून ही कथा आणखीन रंजकपणे मांडता येईल.

बाकी, मनाली घरत यांचं अभिनंदन आणि शुभेच्छा!

@Late_Night1991

मराठी कथा – e – book [Updated]

मराठी कथा – e – book [Updated]

मराठी कथा  ||  मराठी साहित्य  ||  कथासंग्रह  ||  मराठी ई-पुस्तक  ||  माझं लिखाण  || 

Marathi Stories  ||  Short Stories || Story Collection  ||  Marathi e-Book  

गेल्या वर्षी “मराठी कथा” नावाने e-book सुरू करायचा निर्णय घेतला त्यावेळेस फार उत्साह वाटत नव्हता. playstore वर अनेक दर्जेदार लिखानांची e-book असताना त्या गर्दीत आपलं हे पुस्तक कुठेतरी अडगळीतच राहील असं वाटत होतं. माझं जे काही तोडकं-मोडकं लिखाण आहे ते मी “मराठी कथा” या app मध्ये संग्रहीत करायचं असा निर्णय घेतला होता. वाचणारे कोणी असतील-नसतील पण आपली आवड म्हणून आपल्या कथा-लिखाण मी तेथे upload करत गेलो. सुरूवातीला फार प्रतिसाद नव्हता, कारण सुरूवातीला कथाही फार नव्हत्या, विविध शैलीच्या नव्हत्या त्यामुळे वाचक तेथे येत नसावा. पण हळूहळू कथांचा संग्रह वाढत गेला, विविध प्रकारच्या कथा मी जोडत गेलो अन वाचकांना त्या आवडू लागल्या. खासकरून “खिडकी” आणि “नरक्षी” आणि “एक अजनबी हसिना से..”  ह्या कथांना चांगला प्रतिसाद मिळाला. विविध ढंगाच्या कथा असणं किती महत्वाचं असतं याची जाणीव झाली.

     

कसल्याही प्रकारचं लिखाण असेल किंवा कसलीही कला-छंद असेल, तो स्वतःच्या आनंदासाठी आणि समाधानासाठी जोपासला जातो, पण त्याला जर वाहवा मिळाली तर त्या कलेप्रती उत्साह वाढतो. वाचकांच्या सकारात्मक प्रतिक्रिया ह्या स्फूर्ती देणार्‍या ठरल्या. अनेकांनी सुधारणा सुचवल्या व त्रुटी दाखवल्या त्यांचा मंनापासून आभारी आहे, कारण त्यातून चुका होण्याचं प्रमाण कमी होत गेलं.

आज “मराठी कथा” मध्ये विविध प्रकारच्या तीसेक कथा आहेत. त्या नुकत्याच update केल्या आहेत. वेळ भेटेल तसं यात अजून भर टाकायची इच्छा आहेच. आज दीड हजार मोबाइल्स वर हे app install आहे, एकूण दहा हजार इंस्टॉल झालेले आहेत… हा आनंद खूप मोलाचा आहे… प्रत्येकाचे आभार…!

 

आजच आपल्या मोबाइलमध्ये डाऊनलोड करा… 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.latenight.somethingsamajik.MarathiKatha&hl=en

अभिषेक बुचके  ||  @Late_Night1991

मराठी कथा – अभिषेक बुचके

मराठी कथा – अभिषेक बुचके

मराठी कथा – अभिषेक बुचके

#Marathi || #मराठी #कथा || #Android App  ||  मराठी ई-पुस्तक  || Marathi e-book  || साहित्य

भयकथा  || थरारकथा  || रहस्यकथा  || गूढकथा || प्रेमकथा  || भावकथा  || अनुभव  || हास्यकथा  || लघुकथा  || सामाजिक कथा  || बोधकथा  ||  बालकथा  || विरहकथा  || वर्णनकथा  || 

 

“मराठी कथा” हे अॅप्लिकेशन एक मराठी ई-पुस्तक आहे. फक्त मराठी वाचकांसाठी! येथे तुम्ही विविध प्रकारच्या मराठी कथा, लघुकथा वाचू शकता. एकंदरीत विविध मराठी कथांचा संग्रह. त्यात विनोदी, गंभीर. सामाजिक, भयकथा, थरारकथा वगैरेंचा समावेश आहे. कथेव्यतिरिक्त येथे सामाजिक विषयावरील लेख आणि मराठी साहित्य यावरही लिखाण अपेक्षित आहे. ह्या मराठी ई-पुस्तकातील बर्‍याचशा कथा अभिषेक बुचके लिखित असतील तर काही कथा ह्या इतर लेखक/लेखिकांच्या समाविष्ट करण्यात येतील.

ह्या app चे वैशिष्ट म्हणजे इथे तुम्हाला वरचेवर नवीन कथा मोफत वाचायला मिळतील. लेखक एका बाजूला कथा update करत जाईल अन ती कथा तुम्हाला थेटपणे तुमच्या app मध्ये वाचावयास मिळत जाईल. त्यासाठी App update करावे लागणार नाही किंवा काहीच करण्याची गरज नाही. त्यामुळे काहीही न करता तुमच्याकडे कथांचा संग्रह वाढत जाईल.

एकदा जरूर वापरुन बघा!!!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.latenight.somethingsamajik.MarathiKatha

“Marathi Katha” is a Marathi e-book app, dedicated for Marathi Readers. This app contains different types of Marathi Stories and about Marathi literature.

 

HERE you can read Marathi Horror Stories, Comedy Stories, Social Stories, and Thoughtful Articles; overall you can read here Fiction and non-fiction Content.

The stories in this Marathi e-book app is mostly written by writer Abhishek V. Buchake as well as some guest writers may also participate.

The App is Dynamic. This means, the writer keeps uploading stories from his side which will automatically appear on your app in the device. So, once you install the app you will get free Marathi Stories day by day.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.latenight.somethingsamajik.MarathiKatha

आपुले मरण – नारायण धारप

आपुले मरण – नारायण धारप

#मराठी #भयकथा #गूढकथा #रहस्यकथा || नारायण धारप  || मराठी साहित्य || कथासंग्रह 

नारायण धारप हे नाव गूगल इमेज सर्च मध्ये टाकून पहा, म्हणजे समजेल हा माणूस कोण होता. ज्यांच्या कथा वाचताना भीतीने अंगावर काटा येणे ह्या पंक्तीचा अनुभव येतो ते नारायण धारप! त्यांच्या भयकथा म्हणजे खरच भीतीशी सलगी! कथा वाचताना हळूच आजूबाजूला बघावं लागतं. काही गूढ सावली किंवा अमानवी जीव आपल्याकडे बघत नाही ना याची खात्री करावी लागते.

अलीकडेच नारायण धारप लिखित आपुले मरण हा भयकथासंग्रह वाचण्यात आला. मागील अनेक कथांप्रमाणे यातही वाचकाला भीती वाटेल असं कथानक होतं. भयकथा म्हणजे केवळ भूत आत्मा वगैरेचा उल्लेख अन विद्रूप रूप अशा कल्पनांच्या बाहेर जाऊन भीती वाटेल असं वर्णनात्मक लिखाण ही नारायण धारप यांच्या खास लिखाणाची शैली. ओळींवरून फिरत जाणार्‍या डोळ्याबरोबर मनात धडधड वाढत जाते तेथे गूढ, भय, रहस्य कथालेखक यशस्वी होतो असं म्हणावं लागेल. आणि नारायण धारप त्यात शंभर टक्के यशस्वी होतात. केवळ एखाद्या जागेचं वर्णन करतानाही ती जागा केवळ डोळ्यासमोरच उभी राहते असं नाही तर ती गूढ भासूही लागते.

 

ALSO READ NARAYAN DHARAP’S OTHER HORROR STORIES

प्रत्येक माणसाच्या मनात अज्ञाताविषयी भीती असते, फक्त योग्य संदर्भ वापरुन ती भीती जागृत करावी लागते. तुम्ही एकांतात बसले आहात अन अचानक कोणाच्यातरी असल्याचा भास होऊ लागतो, मग तुम्ही सतर्क होता पण मनात आत कुठेतरी भीती दाटलेली असते. कोण असेल? ह्या कल्पनांच्या पलीकडे जे असतं ते नारायण धारप आपल्या कथेमध्ये अगदी चपखलपणे उतरवतात.

आपुले मरण मध्ये आठ कथा आहेत. त्यातील ‘भिमाक्का’ आणि ‘आपण सारी धरणीमातेची लेकरे’ह्या कथा वाचताना तर अक्षरशः भीती दाटून अंगावर काटा येतो. बाकीच्या कथा वाचतानाही गूढ अन रहस्य अगदी शेवटपर्यंत टिकून राहतं. सामान्य आयुष्यात सहज घडणार्‍या घटना एका भयकथा लेखकाच्या दृष्टीकोणातून वेगळ्याच दिशेला घेऊन जातात.

 

READ HERE OTHER HORROR STORIES

              रात्रीच्या वेळी मी घरात बैठकीत नारायण धारप यांची ‘भिमाक्का’ ही कथा वाचत बसलो होतो. घरात कोणीच नव्हतं. कथा पुढे सरकत होती. रात्रीच्या शांततेने दूरवरचे आवाज मधूनच ऐकू येत होते. एक विक्षिप्त म्हातारी एका वाड्यात एकटीच राहत असते. मदतीला म्हणून ती एका कामवालीला सोबत घेते. आजपर्यंत तिच्याकडे अनेक बायका काम करून गेल्या. काही पळू गेल्या, काहींना वेड लागलं तर काही मेल्या. ती म्हातारी अन तिच्या त्या जुन्या पडक्या वाड्याबद्दल भलत्याच चर्चा असतात. तिथे लहान मुलांचे बळी दिलेले असतात किंवा चेटकीण वगैरे. ती म्हातारी मोलकरणीला रात्री मंत्र-तंत्राच्या गोष्टी वाचायला सांगत असते. तिचं हास्य उत्कट असतं… त्या मोलकरणीला तिची भीती वाटत असते. वाड्यातून रात्रीचे चित्र-विचित्र आवाज येत असतात, गूढ सावल्या दिसत असतात. पायर्‍यावरून वर जाताना अंधार पसरलेला असतो… त्या अंधारात कोणीतरी दबा धरून बसलेलं आहे, डोळे वट्टारून बघत आहे असा भास त्या मोलकरणीला होत असतो… ती म्हातारी सतत तिला भूत-प्रेत, काळी विद्या अन भीतीच्या गोष्टी सांगत असते. अंधारातून गूढ सावल्या रात्रभर वावरत असतात, बळी दिलेले मुलं रडत असतात! रात्रीच्या वेळेस ती मोलकरणी उठते. खाली जात असते. त्या अंधारात कोणीतरी असल्याचा भास होतो. ती देवाचं नामस्मरण करत उतरत असते…. एक-एक पायरी… काहीतरी घडणार असतं… अचानक माझ्या घरात दरवाजाची कडी वाजते….

 

READ HERE OTHER MARATHI TOP STORIES

@नारायण_धारप म्हणजे अनवट वाटेवरचा लेखक. त्यांना एवढ्या कथा सुचतात कशा हाही एक गूढ प्रश्न आहे. त्यांचा ह्या बाबीतील अभ्यास भरपूर दिसतो. केवळ भूत-प्रेत नव्हे तर इतिहास, भूगोल, विज्ञान वगैरे शक्यतांच्या वर्तुलांतून त्यांची कथा पुढे जात असते. कथेला एक आलेख असतो. कधी संथ वाहत असलेल्या पाण्यात अचानक विवर पडावं किंवा त्या पाण्याच्या पोटातून कोणीतरी आक्रोश करत वर यावं असा अचानक झटका असतो तर कधी हळूहळू खोल दलदलीत अडकत जावं असा संथ पण सुन्न करणारा अंत. प्रत्येक वेळेस नवीन काहीतरी गूढता. घटनांच्या वर्णनातून कथा पुढे जात असते. स्थळ-काळ-वेळ याचं गणित त्यांना योग्य जमतं. त्यांची पात्र सामान्य असतात अन असामान्य शक्तीशी त्यांचा मुकाबला असतो.

 

ALSO READ NARAYAN DHARAP’S OTHER HORROR STORIES

लेखक कुठेच अडकत नाही हे विशेष. जी लय सुरूवातीला असते ती विविध आवर्तन घेत एका शेवटाला पोचते. वाचकवाचण्यात गढून जातो. कथा वेगळ्या जगातील परकायाप्रवेश ठरते. घाटवळन घेत कथा पुढे सरकते अन एका विलक्षण टप्प्यावर येऊन पोचते. एखाद्या सुंदर मदनिकेप्रमाणे कथेला आखीव-रेखीव सौंदर्य असतं. पण नारायण धारप यांच्याबाबतीत म्हणावं तर ती सुंदरा ही रूप धारण केलेली हडळ असते.

एकंदरीत…. भयकथा, गूढकथा, रहस्यकथा अशा अनवट वाटेवरील प्रवासी असाल तर नारायण धारप हा मुक्काम एकदा अनुभवलाच पाहिजे!

जंगल – मराठी भयकथा

नवीन मराठी कथासंग्रह

नवीन मराठी कथासंग्रह

#मराठी_कथासंग्रह   #लघुकथा    #अनुभव   ई-पुस्तक   Marathi e-book Something_सामाजिक

आपल्या आजूबाजूला रोज नवीन काहीतरी घडत असतं. जगण्यात रोज नव्याने येणारा दिवस काहीतरी घेऊन येत असतो. रोज घडणार्‍या ह्या घटनांचा आपण कधी सखोल विचार करतो तर कधी दुर्लक्षही करतो तर कधी आपल्याला त्या घटनांत काहीच वेगळं वाटत नाही. पण केवळ माणसाची नजर त्या घटनेला ओलांडून आपल्या रोजच्या आयुष्यात गढून जात असली तरी संवेदनशील मन लाभलेल्या कुठल्याही निरीक्षकाला त्यात काहीतरी आमुलाग्र असं वेगळेपण जाणवत असतं. मनाच्या गाभार्‍यातून काहीतरी ऊर्जा उत्सर्जित होते अन त्या तीव्रतेने त्या घटनेला जाऊन भिडते. नेहमीच त्याचा परिणाम दृश्य स्वरुपात असत नाही. पण उर्जेला एक रूप, एक मोकळा मार्ग मात्र हवा असतो. प्रत्येक माणूस तो मार्ग आपल्या परीने चोखाळत असतो. व्यक्त होण्याच्या मर्यादांना वेसणमुक्त करून मुक्त संचार करायला सोडून द्यावं लागतं. अशातूनच एक नैसर्गिक कलाकृती निर्मित होते. त्याला त्या निरीक्षकाच्या नजरेतून विशिष्ट असे कोन असतात. सगळ्यांनाच ते जाणवतात-मानवतात असेही नाही… पण त्या विस्तीर्ण गर्दीच्या गाभार्‍यात काहीतरी दडलेलं नक्कीच लक्ष ओढून घेतं…


—मोफत मराठी पुस्तक वाचा—

माणूस म्हणून आपण समाजात वावरत असतो. स्वतःची एक ओळख निर्माण करत असतो. पण प्रत्येक ओळखीचे स्वतंत्र्य पैलूही असतात. समाजात घडणार्‍या काही घटनांचे साक्षीदार म्हणून एका लेखकाने केलेले खास वर्णन हे “Something सामाजिक” ह्या कथासंग्रहात वाचायला मिळेल. समाज हा कधी समुद्रासारखा वरून खळखळणारा अन आतून शांत असतो, कधी चंद्राप्रमाणे शीतल, कधी सूर्याप्रमाणे प्रखर, कधी नदीप्रमाणे निर्मळ तर कधी वाळ्वंटासारखा रुक्षही असतो… पण समाजात सतत नवीन संक्रमण घडत असतं… ते कधीच एका टप्प्यावर येऊन थांबत नाही… काळाप्रमाणे समाज, त्यातील व्यक्तिमत्व, त्यांच्या समस्या अन त्यावर विचार करायचे दृष्टीकोण बदलत जातात… येत जाणारं स्थित्यंतर अन त्यातून येणारे नवे प्रश्न हे अनादि-अनंत आहेत…

लेखक अभिषेक बुचके लिखित “Something सामाजिक” ह्या कथासंग्रहातही आजच्या समाजातील अशाच काही कथांचा समावेश आहे. काळाप्रमाणे आजच्या लोकांच्या बदललेली समस्या अन त्यांचं परीक्षण येथे वाचायला मिळेल. आजकाल लग्न न करण्याचं फॅड अन त्यातून निर्माण झालेली स्थिती ही पाहिल्याच “मी ब्रम्हचारी” ह्या कथेत सापडते… काळाशी समरून न राहिलेल्या एका गृहस्थाला उशिराने आलेली जाग… कामाच्या ओझ्यापुढे प्रेमही जड वाटणारी पिढी… वृद्ध लोकांची अमर समस्या… परंपरेपेक्षा व्यवहारी जाणीव… टेक्नॉलजीमुळे हरवती ओळख… आधुनिक काळातील खर्‍या अंधश्रद्धा…. अशा विविध विषयांवर कथा आपल्याला ह्या Android App रूपी ई-पुस्तकात सापडतील…

Here u can download Abhishek Buchake’s free marathi e-book app…….

खालील लिंकवर तुम्ही डाऊनलोड करू शकता मराठी ई-पुस्तक… अगदी मोफत…. फक्त Android Mobile वर… 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.latenight.somethingsamajik.bannerexample2&hl=en

     

संक्रमण – नवीन मराठी कादंबरी

मराठी कादंबरी संक्रमण

मराठी कादंबरी संक्रमण

#Sankraman #Marathi_ebook        #संक्रमण #मराठी_पुस्तक #राजकीय_कादंबरी

author – @Abhishek_Buchake

http://www.bookganga.com/eBooks/Books/Index?BookSearchTags=Abhishek%20Buchake&BookType=1

#राजकारण #शेअर_मार्केट #शेती #भावनिक_गुंतागुंत  #अर्थकारण   #मैत्री  #स्थित्यंतर

#Politics  #Share_Market   #Economy   #Relationship  #Friendship

Sankraman

error: Content is protected !!