CHAPTER 3 : MARKET BASICS : Period 6

#Share_Market_In_Marathi  ||  #शेअर_बाजार_मराठीत   ||  #Investment – #गुंतवणूक   ||  #ShareMarketClasses  ||  #मराठी_गुंतवणूकदार Period 6 TYPES OF MARKET = > PRIMARY MARKET  जेंव्हा एखादी अस्तीत्वात असलेली कंपनी share बाजारात नव्याने उतरत असते, ज्या प्रक्रियेतून त्या कंपनीला भांडवल निर्मिती करता येते, तेंव्हा SEBI च्या परवानगीने ती Stock Exchange मध्ये list होत असते. सामान्य गुंतवणूकदारांना त्यात सहभाग घेता यावा … Continue reading CHAPTER 3 : MARKET BASICS : Period 6